Connecting Catalan Engineers around the world, els informàtics també!!!

Et presentem el projecte adreçat als enginyers i enginyeres catalans que viuen i treballen a l’estranger.

Des del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF) volem recolçar, en especial, als enginyers i enginyeres en Informàtica que treballen arreu del mòn.

Continua llegint

Creant la nova generació d’enginyers

Escoles i universitats necessiten canviar el model educatiu per incloure la tecnologia com a vehicle per desenvolupar la vocació dels joves i preparar-los per al mercat laboral.

Salo Ensenyament COEINF

“La tecnologia no ha estat mai el motor del canvi, és un facilitador”. El director de l’E-Learn Center de la UOC, Lluís Pastor, està cansat de situar tota la revolució tecnològica al centre dels avenços que està vivint la societat. Per a ell, que viu de ben a prop la renovació del sector de l’educació, les eines digitals i les noves metodologies de treball són només un canal que ens està portant a aquest esmentat canvi.

Continua llegint

Es busquen dones: el projecte per aconseguir que les noies es facin enginyeres #wisibilizalas

El concurs Wisibilízalas pretén visibilitzar les professionals del sector tecnològic per despertar les vocacions tècniques en les alumnes preuniversitàries.

Llegeix les  bases del concurs Wisibilízalas

Encara que poden citar-se grans noms i excel·lents carreres entre les professionals del sector tecnològic, és una realitat que encara hi ha més homes que dones treballant en aquest camp. No obstant això, són moltes les que sí que ho fan i mereixen un reconeixement que sovint no estan rebent.

Continua llegint

Els enginyers voluntaris: Fer possible l’impossible

El COEINF participa a la 2a Trobada de Voluntaris i Entitats organitzada per Enginyers Industrials de Catalunya i comunica l’adhesió dels enginyers informàtics a aquesta iniciativa.

En el seu cinquè any d’activitat, el Servei de Promoció al Voluntariat de la Comissió d’Acció Social dels Enginyers Industrials de Catalunya, ha celebrat la 2a Trobada de Voluntaris i Entitats del Tercer Sector a la seu de la Fundació Formació i Treball.

Continua llegint

Sabíeu que als Estats Units no n’hi ha prou amb un títol universitari per signar projectes d’enginyeria?

Doncs sí, en aquell país de referència, tots els Enginyers titulats, són “Enginyers en Pràctiques”, fins que passen dos exàmens, cada un d’ells d’unes vuit hores i molt exhaustius, quant als coneixements adquirits el primer i quant a l’experiència el segon.

El primer examen, anomenat Fundamentals of Engineering, se sol passar al poc d’haver acabat la carrera i el segon, el de Practice of Engineering, al cap de cinc o sis anys de pràctica professional.

Continua llegint

#InformáticaSoluciónYA L’Enginyeria Informàtica acorda les primeres accions conjuntes per aconseguir l’equiparació

La petició traslladada a Presidència remarca la mesura urgent per al reconeixement a nivell acadèmic i professional de l’Enginyeria Informàtica al mateix nivell que la resta d’enginyeries, sobre la base del calendari europeu pel qual el Govern en funcions està tramitant la modificació del Reial Decret 1837/2008 sobre reconeixement de qualificacions professionals.

Continua llegint

Enginyer = Màster?

diplomaEls enginyers amb títols anteriors al Pla Bolonya no tenen una referència clara del nivell que els correspondria en el nou sistema universitari. Aquest fet ha originat que molts d’aquests enginyers s’hagin trobat discriminats, en concórrer a licitacions internacionals en altres països, així com que hagin tingut dificultats per poder acreditar, de cara a l’exercici professional, una equivalència entre el seu títol d ‘enginyer i els de Màster derivats de Bolonya.

Els col·legis i associacions professionals d’enginyeria hem participat activament en el procés de correspondència dels títols d’Enginyer a nivell de Màster. Ha estat un llarg procés, per aconseguir una correspondència justa que impliqui conseqüències positives pels professionals i les empreses del nostre país.

Així, al novembre del 2014 es va publicar el Reial Decret 967/2014 que estableix el procediment per determinar la correspondència als nivells del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES) dels títols oficials d’arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat. Aquest Reial Decret estableix un procés llarg i burocràtic, però si es compleixen els terminis establerts, les resolucions de correspondència dels títols pre-Bolonya s’han de publicar abans de finalitzar l’any 2015.

Posteriorment, al gener del 2015, el RD 22/2015, indicà la correspondència entre el MECES i el Marc Europeu de Qualificacions (EQF). Així els Enginyers tindrem reconegut el Nivell 7 EQF (Màster), quan tinguem la correspondència al Nivell 3 del MECES.

El passat 12 de maig va sortir a informació pública l’equivalència de 18 títols pre-Bolonya. Entre aquests 18, es troben els títols d’Enginyer Industrial, Enginyer en Electrònica, Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial, i Enginyer Químic. Aquests títols d’enginyeria està previst que tinguin la correspondència a nivell 3 de MECES (equivalent a EQF-7, nivell de Màster, segons Reial Decret 22/2015). Així, durant aquest any és molt probable que, per fi, el Consell de Ministres aprovi resolucions indicant que el títol d’Enginyer Industrial, Enginyer Químic, Enginyer Geòleg, Enginyer en Organització Industrial… es correspon amb el nivell 3 del MECES, el qual es correspon amb el nivell 7 EQF ( Màster).

La correspondència del títol oficial d’Enginyer a nivell de Màster quedarà acreditada amb la mera referència a la publicació en el BOE juntament amb el títol d’Enginyer. També es podrà obtenir, a nivell individual i a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, un certificat de la Subdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions.

L’AQPE, integrada per 15 institucions professionals d’enginyeria, sap que els enginyers del nostre país han tingut un paper decisiu en la modernització i el progrés de la societat, essent un autèntic motor per al desenvolupament i el creixement econòmic i empresarial. Aquestes correspondències, sembla que resolen definitivament, la reivindicació històrica de l’enginyeria, tant pel fet que els títols antics tinguin una situació adient dins el nou marc d’ensenyament universitari actual, com pel reconeixement dels estudis en l’àmbit internacional.

Toni-Molina-Coeic-0039-310x400TONI MOLINA
Secretari general de la AQPE 
Enginyer industrial col·legiat núm. 12001