Fem memòria del BIT’92 pel 25è aniversari dels Jocs Olímpics i Paralímpics BCN’92

La candidatura de Barcelona per als Jocs del 1992 va considerar que un dels punts clau de l’organització dels Jocs Olímpics era l’impacte i l’estructuració de la tecnologia. Així, l’oficina Olímpica va promoure l’informe Barcelona Informàtica i Telecomunicacions (BIT’92), on s’esmentaven tots els projectes tecnològics i les qüestions referents a sistemes, televisió i electrònica imprescindibles per a l’organització dels Jocs.

BIT92 000

Les propostes d’aquest informe van ser recollides en el Dossier de Candidatura lliurat al COI al març del 1986 per a la seva aprovació. Una vegada constituït el COOB’92, al febrer del 1987, es va fer una primera revisió del BIT’92.

Durant l’etapa de la preparació dels Jocs, els projectes tecnològics van funcionar d’una manera força autònoma; en la fase operativa, però, tots els projectes de tecnologia van ser integrats a l’estructura de les unitats territorials i al CIOT (Centre d’Informació i Operacions de Tecnologia).

BIT92 005

Entre l’últim trimestre del 1987 i el primer del 1988, es va fer una primera revisió del BIT’92 per establir clarament quins eren els objectius i les estratègies que calia seguir. Així, al llarg ‘aquests mesos, es van determinar els projectes que eren necessaris, es va definir la funcionalitat de cadascun, es van quantificar els volums principals que en caracteritzaven la magnitud i s’estimaren els recursos humans i econòmics necessaris per dur-ho a terme. L’objectiu fonamental no era solament aclarir les línies de treball que calia emprendre, sinó també explicar a les empreses del sector quines eren les necessitats del COOB’92, per poder-ne obtenir les millors ofertes. En aquest sentit, s’inicià una campanya de divulgació dels programes de tecnologia entre les associacions empresarials, les cambres de comerç, les associacions professionals, etc.

Un dels criteris bàsics a partir dels quals es va fer la revisió del BIT’92 va ser agrupar els diferents projectes, amb la intenció de facilitar la subcontractació del desenvolupament i la posada a punt de tots els sistemes. Sempre, però, la definició dels requisits, la planificació i el

control dels projectes tecnològics i la integració dels diferents sistemes depenien de les directrius del personal de Tecnologia del COOBY92.

BIT92 010

L’adjudicació dels grans contractes

A partir dels objectius i les estratègies establertes en el Pla de Tecnologia, es va iniciar un procés de recerca en el mercat de tots els components necessaris. Es van demanar ofertes per a cadascuna de les grans línies d’actuació i es van negociar els ”contractes marc”, és a dir, les

adjudicacions de les peces més importants del Pla, que amb el temps es concretarien en projectes i subprojectes. Així, es va adjudicar tot el hardware d’informàtica a l’empresa IBM, el software de la gestió de resultats a EDS, el de la gestió operativa a Sema Group T&G, el de sistemes de comunicació i informació a la Família Olímpica a Eritel, el de gestió empresarial

a CIG, els sistemes d’edició a Rank Xerox, els sistemes de telecomunicacions a Telefónica, els de radiocomunicacions fixes a Telettra, les centraletes telefòniques a Ericsson, els sistemes de so i imatge a Philips, el sistema internacional d’informació als mitjans de comunicació i

els equips de transmissió a Alcatel i el sistema ofimàtic a Apple. Tots aquests contractes es van dur a terme al llarg del 1988 i van representar el 75 % de tot el pressupost de tecnologia.

La participació de les empreses ofertores es va establir en forma de patrocini, cosa que va incrementar el grau de compromís de cadascuna. El resultat final va permetre disposar d’uns serveis tecnològics de primera qualitat, amb una cobertura de patrocini que va batre rècords amb relació a les edicions olímpiques anteriors.

BIT92 007

Els principals projectes

Pel que fa a l’apartat d’informàtica s’han identificat els projectes següents:

 • arquitectura i instal·lacions informàtiques,
 • AMIC (Accés Múltiple a la Informació i a la Comunicació),
 • SIGO (Sistema d’Informació per a la Gestió d’operacions),
 • SIR (Sistema d’Informació de Resultats),
 • informàtica interna (amb els sistemes de gestió empresarial i d’ofimàtica),
 • projecte Alcatel.

Pel que fa a les telecomunicacions, els projectes s’han agrupat en:

 • projectes de telecomunicacions públiques,
 • projectes de telecomunicacions privades,
 • radiocomunicacions,
 • electrònica i so,
 • seguretat electrònica.

BIT92 012

Aquest text s’ha transcrit de la Memòria Oficial dels Jocs de la XXVa Olimpíada Barcelona 1992, Volum III, L’organització.

Us convidem a llegir els capítols de la Memòria que fan referència a la tecnologia dels Jocs:

6. La tecnologia

6.1. Generalitats i evolució

 • Les fases dels projectes tecnològics
 • L’organització i l’evolució dels projectes tecnològics
 • El projecte
 • Les estratègies i els condicionaments
 • El CIOT
 • Els recursos humans
 • Els sistemes i els serveis
 • L’operació dels sistemes tecnològics

6.2. La informàtica

 • L’arquitectura i les instal·lacions informàtiques
 • L’Accés Múltiple a la Informació i a la Comunicació (AMIC)
 • El sistema &Informació per a la Gestió &Operacions (SIGO)
 • El sistema de gestió de resultats de Barcelona’92
 • La informàtica interna
 • El projecte Alcatel

6.3. Les telecomunicacions

 • Les telecomunicacions públiques
 • Les telecomunicacions privades
 • Les radiocomunicacions
 • L’electrònica
 • La seguretat electrònica
 • L’organització de l’operació de les telecomunicacions

Memòria Oficial dels Jocs de la XXVa Olimpíada Barcelona 1992, Volum III, L’organització (pdf)

BIT92 001

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s