Informe l’escletxa digital a la ciutat de Barcelona

La manera d’accedir a la informació i al coneixement ha canviat radicalment els últims 20 anys. La immediatesa i ubiqüitat de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) han propiciat una nova manera de pensar, de viure i de comunicar-se. La transformació digital dels mètodes tradicionals ha obligat als ciutadans a adquirir una nova capacitat per adaptar-se al nou entorn. No obstant això, factors com l’edat i l’educació, el nivell de renda o l’ocupació, intervenen en aquest procés, donant pas al que es coneix com ‘escletxa digital’.

mapa barcelona renda familiar

Concretament, l’escletxa digital fa referència a la desigualtat entre les persones que puguin tenir accés o coneixement en relació a les noves tecnologies i a les que no. Existeixen tres tipus d’escletxa digital: d’accés, d’ús i de qualitat d’ús. En altre paraules, de capacitat d’accés i de coneixement d’ús d’aquesta tecnologia, així com de capacitat individual d’ús de les eines que ofereix la xarxa.

En l’informe L’escletxa digital a la ciutat de Barcelona, elaborat per la Fundació Mobile World Capital per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona, es descriu detalladament l’accés, l’ús i la qualitat del mateix que els ciutadans de Barcelona fan de les TIC per detectar les desigualtats entre barris i poder treballar per solucionar-les. La voluntat de l’Ajuntament de Barcelona és posar les TIC a disposició de tota la ciutadania, incorporant serveis de base tecnològica per millorar la gestió de la ciutat i la relació amb els seus ciutadans.

Barcelona és una ciutat connectada; de cada 100 ciutadans, 85 es connecten a diari. La ciutat presenta uns índexs d’accés i usos d’Internet que la situen al mateix nivell que les principals capitals europees. Encara així, la ciutat té el repte de millorar la penetració als barris on el nivell de renda i el nivell educatiu presenten encara escletxes en l’ús de les noves tecnologies.

L’ús generalitzat d’Internet per part dels barcelonins es reflecteix en que 2 de cada 3 ciutadans responen a un perfil digital intermedi o avançat: utilitzen un mínim de dos dispositius per connectar-se i han realitzat almenys quatre activitats a Internet en els últims tres mesos. Les activitats més comunes solen ser la consulta del correu electrònic, la lectura de notícies i l’ús de les xarxes socials.

On es troba l’escletxa digital de la ciutat de Barcelona?

Les variables que determinen si existeix una escletxa digital o no són l’edat, el gènere, l’ocupació, el nivell educatiu, la nacionalitat, el lloc de residència i el nivell de renda.

L’informe conclou que ni el gènere ni la nacionalitat són factors que intervenen en l’escletxa digital a la ciutat de Barcelona. Ser home o dona no determina l’accés i ús d’Internet, una característica que equipara Barcelona amb els països nòrdics europeus. Així mateix, tot i que els ciutadans de nacionalitat espanyola es connecten més a Internet des de les seves llars i els seus smartphones que els estrangers, aquests utilitzen altres vies per accedir a aquests serveis.

L’edat, malgrat això, sí que s’estableix com un criteri que afecta aquesta escletxa digital, especialment a partir dels 64 anys. Fins aquesta edat, almenys 7 de cada 10 barcelonins disposa d’smartphone amb accés a Internet, xifra que posteriorment disminueix. Tanmateix, entre els 65 i els 74 anys, dos terços de la població disposa d’accés a la xarxa a la seva llar, i quasi la meitat també té smartphone. Tot i això, els interessos i les necessitats vitals d’aquest estrat de la població els diferencien dels més joves a l’hora d’usar aquestes eines.

Tres factors que determinen l’escletxa digital de la ciutat de Barcelona són l’ocupació, el nivell educatiu i el nivell de renda. Els estudiants i els ocupats són els perfils més connectats a Internet (un 90% disposa d’Internet al mòbil), a diferència de les persones que es dediquen a les tasques de la llar i els jubilats. L’ús que cadascú fa d’aquests col·lectius de la xarxa també és dispar: els estudiants lideren els usos socials; els ocupats, els administratius; els aturats, la cerca de feina, i els jubilats els usos relacionats amb la salut.

El nivell educatiu és un factor important a tots els barris excepte als de renda alta, on les diferències són menys perceptibles. Hi ha diferències importants segons els nivell educatiu tant en l’accés com en l’ús d’Internet: les persones amb menys estudis accedeixen diàriament a la xarxa un 30% menys que les que han rebut una major educació. Respecte a l’ús, per exemple, es comprova que les persones amb major nivell educatiu utilitzen més sovint els serveis bancaris i administratius que els de menor educació.

Finalment, el nivell de renda també determina l’existència d’una escletxa digital. Tot i que l’informe conclou que no existeixen diferències importants pel que fa a l’accés a Internet entre barris segons el nivell de renda —el 79% dels barcelonins residents en barris de renda baixa disposen d’smartphone, en comparació del 91% als barris de renda alta—, sí que existeixen desigualtats en els usos que aquests ciutadans donen a aquestes connexions. Als barris de renda alta, per exemple, es consumeixen molt més sovint notícies d’actualitat que als barris de renda baixa.

Així mateix, quan es creua el factor econòmic amb altres variables com el gènere, l’edat i l’educació, sí que es perceben desigualtats en l’accés, l’ús i la qualitat d’ús de les TIC entre els ciutadans de Barcelona. Per exemple, l’escletxa digital apareix de forma destacada als barris de renda baixa en el cas de les dones d’entre 65 i 74 anys, amb un nivell educatiu baix i que no treballin o es dediquin a tasques de la llar.

Les dades de l’estudi elaborat per Mobile World Capital Barcelona en col·laboració amb Roca Salvatella, així com el seu posterior anàlisi i les conclusions derivades del mateix, es poden consultar directament a la versió PDF de l’informe.

Font: Mobile World Capital via COEINF.cat

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s